Community Dancers Brno - “Americká” historie line dance

“Americká” historie line dance

“Americká” historie line dance

     Pokusit se odhalit kořeny line dance je prakticky nemožné. Jeho počátky jsou zahaleny do dohadů. Chybí písemné zprávy a ústní podání je velmi nejednotné a prý i neúplné. Budiž. Možná je to celé tím, že prakticky neexistuje žádná skutečně výrazná osobnost, jejíž jméno by bylo spjaté s historií a propagací celosvětového hnutí line dance. Historie line dance je plná dohadů.

     V našem historickém výčtu můžeme začít poměrně záhy. První tance, které bychom dnes označili jako line dance, se vyskytují již ve třicátých letech dvacátého století. Za jeden z prvních tanců této skupiny lze s trochou odvahy označit již charleston. Mezi předchůdce dnešních line dance tak můžeme směle zařadit i bop či twist a ostatní tance, které splňují představu aktivního odpočinku.

     Prvním „pravým” line dance se jeví Hully-Gully, který se poprvé objevuje v roce 1962 (uf! konečně pevné datum!). Od té doby se objevilo již několik jeho modifikací (dnes se tancuje mj. i na hudbu „The Little Black Book”).
     Hully-Gully pomohl dalším dvěma tancům (Amos Moses a Alley Cat) k popularitě na počátku sedmdesátých let. Oba tyto tance jsou dosti často používány ve square danceových klubech a též americkými učiteli tělesné výchovy. Posledně jmenovaní spustili spolu se svými žáky lavinu. Snaha přizpůsobovat si choreografii své potřebě zákonitě vedla k vytváření dalších tanců. A to je pravý začátek! Ruku v ruce s populární hudbou jdou nové choreografie.
     Je pravdou, že počátek je možno datovat ještě dříve. 13.března 1957 prorazili Diamonds se singlem „The Stroll”, deskou věnovanou bláznovství. Stovky tanečníků se vyřítily na parket a předváděli důvěrně známé kroky společně. Tento tanec však mnoho instruktorů nazývá spíše jakýmsi poblázněním doby než pravým line dance.
     Prvním skutečným centrem line je po právu označován Rhode Island. „…Tisíce lidí mezi třiceti a sedmdesáti lety naplňují kostely, školy a pronajímají haly, aby se zpaměti naučili okolo čtyřiceti line dance rutin…”
Line dance se tancuje i během osmdesátých let, ale již to není „hitovka”. Do tohoto období by šlo snad přiřadit line dance i disko tance. To pravé šílenství se tiše chystá.
     V roce 1992 však Billy Ray Cyrus přichází s hitem “Achy Breaky Heart” a spouští tak novodobou horečku line dance. Stovky a možná tisíce tanečníků se učí nevídanou rutinu. Line dance se objevuje na Country Music Television a každý zpěvák má alespoň jeden videoklip, kde se line dance tancuje. Horečka se šíří přes oceán. Evropa (a zejména Německo) propadá tomuto stylu velmi rychle. Line dance je velice rychle označen za western dance. Tančí se ve všech klubech.
     Co je na Achy Breaky tak převratné? Většina tanců se do té doby tancovala ve velmi „upravené” formě jednoduchých kroků a minimální spolupráce rukou. Achy Breaky vnáší do line dance množství výkopů, podlamování v kolenou, výskoků a tlesků. Nový styl je tu; a je živější, rychlejší a mnohem pestřejší.
     Časovanou bombou se zdá být v roce 1996 nový hit „Macarena”. Tento tanec, který je založen vlastně pouze na práci rukou, vnáší do line dance opravdovou revoluci. Je pravdou, že význam a zařazení tohoto tance není nepodobné zmiňované rutině The Stroll. Oba nastíněné tance stojí na pomezí line dance.

text převzat se souhlasem z Medvědových LineDance stránek.  © 2004-2023
Michal „Dingo“ Janák